Privacyverklaring

UW PRIVACY

Voor een goede voortgang van het online programma is het noodzakelijk dat ik, als uw coach, bepaalde gegevens van u verzamel en verwerk. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, namelijk het bieden van het online programma en het behalen van de gestelde doelen.

Het kan voorkomen dat ik bepaalde gegevens opvraag bij u, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die nodig is voor het bieden van het online programma en het onderhouden van contact met u.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens, ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw coach heb ik als enige toegang tot uw gegevens.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens die ik van u verzamel, worden alleen gebruikt voor het bieden van het online programma en het behalen van de gestelde doelen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft.

PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die u ontvangt, staan de gegevens die nodig zijn voor de financiƫle administratie. Hierbij gaat het om:

Uw naam en adres Het factuurnummer en de factuurdatum Een omschrijving van de dienst(en) die zijn geleverd Het bedrag dat in rekening is gebracht

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, tenzij dit nodig is voor de financiƫle administratie.

Hoogeveen, 01-04-2023

Sacha Werndly